Gerrit Hoekstra

Gerrit Hoekstra

Contactinformatie

Gerrit Hoekstra

Vakexpert

Sinds 16 maart 2020 ben ik gepensioneerd. Daarvoor was ik 42 jaar leraar Nederlands, geschiedenis en Friese taal en cultuur. Mijn opleiding heb ik gevolgd aan ‘Ubbo Emmius’ en NHL-Stenden/RUG. Ik heb les gegeven aan leerlingen van lbo, vbo, vmbo-gt, havo en vwo, de laatste twaalf jaar vooral in de bovenbouw van de laatstgenoemde schoolsoorten. In die periode ging het met name om lessen aan de eindexamengroepen Fries, mijn moedertaal.


Ik vind het van groot belang dat die moedertaal blijft bestaan en in die zin denk ik dat goed onderwijs in het vakgebied Fryske taal en kultuer noodzaak is. In de vakvernieuwingscommissie Frysk wil ik daar graag een bijdrage aan leveren. De examens zijn goed, maar verdienen een toekomstgerichte vernieuwingsslag. Ik heb er zin in om daar met een optimaal gemotiveerde en gefocuste commissie aan te gaan werken.